Fujitsu General построи нова развойна база

Fujitsu General построи нова развойна база

Fujitsu General построи нова развойна база, Център за иновации и комуникация в централата в Кавазаки. Новата сграда цели насърчаване на взаимодействието между отделите в компанията и отвори иновациите с тези извън нея, за да създаде нова стойност чрез иновативно...