Общи условия

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „С енд И Груп“ ЕООД и лицата, ползващи сайта https://www.sendi-clima.com/ .

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://www.sendi-clima.com/

„С енд И Груп“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , наричано по-долу „С енд И Груп“ или Дружеството.

Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
Сайт означава уебсайта находящ се на https://www.sendi-clima.com/

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на „С енд И Груп“
Следните условия са условията на споразумението между Вас и „С енд И Груп“. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. „С енд И Груп“ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, „С енд И Груп“ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

„С енд И Груп“ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на „С енд И Груп“, дори ако той включва логото на „С енд И Груп“, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на „С енд И Груп“, и че „С енд И Груп“ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на „С енд И Груп“ не означава, че „С енд И Груп“ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.

Доколкото е позволено от приложимия закон, „С енд И Груп“ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

„С енд И Груп“ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на „С енд И Груп“. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

„С енд И Груп“ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на „С енд И Груп“
Цени.
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

„С енд И Груп“ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.

При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението.

Допълнителни условия
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Телефон София

089 4480 527

Email София

sendigroupsf[@]abv.bg

Адрес София

гр. София, жк. "Младост" 1, бл. 15А, партер

Телефон Пловдив

089 3520 103

Email Пловдив

Sendigrouppd[@]gmail.com

Телефони Бургас

0899 226 311
0887 330 564

Email Бургас

ivan.tzatzarov[@]abv.bg

Адрес Бургас

Слад на едро и шоурум

Индустриален Логистичен Парк - гр. Бургас

Бърз избор на обема на буферния съд при системи с котли и термопомпи – Ръководство

Системите с термопомпа - имат ли нужда от буферен резервоар? Винаги се препоръчва монтажа на...

5 от най-честите грешки, които допускаме при използването на климатик

Климатика ви пак не работи? А грижите ли се добре за него? Както всяко друго нещо, той също си има...

Защо ни е необходим климатик за кухнята?

Защо ни е необходим климатик за кухнята? Като повечето хора, вероятно и Вие смятате, че в тази...

Функцията „DEFROST”

Какви са ползите от функцията „DEFROST”? Съвременните технологии с право могат да бъдат наречени...

Климатикът Ви има ли нужда от фреон?

Забелязали сте, че климатикът Ви се нуждае от повече време, за да достигне желаната температура?...

Как да подготвим климатика си за зимата?

Времето навън застудява и зимата е все по-близо. Сега е времето да помислим за отоплителния си...

Добро решение ли е климатикът в детска стая?

Повечето родители се притесняват, когато трябва да изберат отоплението в детската стая. Дали ще е...

Защо климатикът Ви е шумен и как да го поправите?

Какви са най-често срещаните причини за шумния климатик и какво може да направите, за да ги...

Първи срещи с REHAU

Да сте стоплим или охладим  вече не представлява сложен и дълъг процес с труден монтаж и излишни...

Пролетно почистване и грешки в грижата за климатика

Пролетното почистване чука на вратата, а при някои вече най-вероятно е минало, но често пъти...