Климатици VRF са големи климатици и представляват сложна климатична инсталация, която е изключително гъвкава за проектиране, монатж и елксполатация. Тези климатици отново използват инверторни компресори, но понеже при тях се използват едновременно десетки, а понякога дори стотици вътрешни тела в различни помещения те са с много по-модерно и сложно електронно управление. Сложността на управлението на една такава голяма климатична инсталация идва от факта, че топлинните товари вътре в сградата се изменят много динамично и непрекъснато.

Например в една бизнес сграда, където много често се използват климатици VRF, различните стаи във всеки един момент могат да променят нуждите си за отопление и вследствие на работатата на електронното оборудване, осветеността от слънцето, наличието на хора и т.н.

Основната идея зад прецизното управление е да се минимизират разходите на енергия, понеже в много случай в зависимост от вида на сградата и броя вътрешни тела, консумираната електрическа енергия би могла да е десетки или стотици киловати и в такива случай спестяването дори на малки проценти могат да доведат до сериозно изменение в сметката за електрически ток.

Енергийната ефективност е от първостепенно значение при климатици VRF и за да се постигне висока енергийна ефективност е необходимо климатичната инсталация да променя своите параметри бързо и динамично и то съобразено със изискванията на всяка една отделна статя или офис.

Алтернативата на климатици VRF са дълго използваните чилърни инсталации, които серазличават по това, че те затоплят междинен топлоносител който в повечето случай е вода и тази вода след това циркулира в специална инсталация в сградата. Чилърните климатици имат предимство пред климатици VRF, когато климатичната инсталация е почти на 100% натоварена, докато климатици VRF имат предимство при сгради в които е нормално част от стаите в един момент да не се нуждаят от климатизира, а в друг момент някаква друга група стаи да няма нужда от хладилна мощност и всичко това се изменя много бързо в рамките на минути дори.

Един пример за такава ситуация би могла да бъде огряването от слънцето на южната фасада на сградата, което при добра топлоизолация може да затопли помещенията на тази част на сградата, но понеже слънцето се измества през деня, то мощността която попада в различните помещения се изменя непрекъснато.

Същото нещо се случва и когато служителите на един офис излязат временно от него или пък се преместят повечето от тях в конферентната зала за някакво обсъждане. Всичко това са примери за бързо изменящи се топлинни товари в една голяма сграда и в такива случай климатици VRF имат сериозно предимство от гледна точка на спестяване на енергия спрямо чилърните климатици.

През последните години се появиха и малки климатици, които използват същия принцип на работа, така наречения тип мини VRF. Тези климатици подобно на климатици мулти сплит имат до десетина вътрешни тела, и намират приложение в малки сгради в които отново е много важно климатичната инсталация да е максимално икономична и надеждна.

„С ЕНД И ГРУП " ЕООД

При нас ще намерите най-доброто възможно решение и услуга