HUAWEI Smart Power Sensor – DTSU666-H-H 250A/50mA

HUAWEI Smart Power Sensor – DTSU666-H-H 250A/50mA
# $

Размери на HUAWEI Smart Power Sensor (В x Ш x Д): 100 x 36 x 65.5 mm
Тегло (включително кабелите): 1,2 кг
Стандартен монтаж на din шина от DIN 35 мм.

Описание

Трифазен HUAWEI Smart Power Sensor
LCD дисплей, удобен за потребители, лесен за настройка и проверка
Визуална цветова идентификация за просто окабеляване
Енергийна ефективност
Обща консумация на мощност ≤ 1 W
Тип електрическа мрежа – 1P2W