Fujitsu General построи нова развойна база, Център за иновации и комуникация в централата в Кавазаки. Новата сграда цели насърчаване на взаимодействието между отделите в компанията и отвори иновациите с тези извън нея, за да създаде нова стойност чрез иновативно производство.

Откриването на сградата беше през юли. Общата сума на инвестицията е приблизително 6,4 милиарда йени, включително разходите за строителство и изпитателно оборудване. Центърът, който ще бъде новата основна технологична и развойна база на Fujitsu, разполага с:

 

  • централна зала, която да стимулира комуникацията между служители от различни отдели;
  • кампус Wai-Gaya за увеличаване на творческия потенциал.
Компанията Fujitsu General освен това създаде специално пространство за проучване на индустриални климатични системи, с цел да комбинира продукти като климатични камери и чилъри, които корпорацията не разработва в своето обичайно производство. В допълнение, Центърът разполага с тестова лаборатория Alliance Lab. Тя представлява място за генериране на идеи и провеждане на опити в сътрудничество с други компании. Всичко това насърчава откритите иновации чрез интегриране на технологии и знания от и извън компанията. Стремежът на компанията е да подобри креативните сили, техническите умения и знанията на инженерите си. В същото време ще насърчи иновациите и ще засили усилията за създаване на нова стойност, комбинирайки технологии и знания с нашите сътрудници и бизнес партньори.